Nedlastninger

Siste oppdatering: Advisor 4.6


Advisor 4.6
Advisor foreligger nå i versjon 4.6. Denne versjonen forutsetter endringer i hvordan Advisor er installert og konfigurert sammenlignet med versjon 4.0 og eldre. Se egen beskrivelse av installasjon og oppgradering før oppgradering foretas. Dersom du ønsker bistand fra Advisor Helpdesk til installasjon eller oppgradering, avtales dette på forhånd på helpdesk@advisor.no eller telefon 33 48 43 00.
Oppgradering til Advisor 4.6 forutsetter at man allerede benytter minimum Advisor versjon 4.0.1006.1. Husk å ta sikkerhetskopi (backup) av programmer, mapper og database før oppdateringer gjennomføres.

Tidligere oppdateringer


Advisor 4.3
Nyeste oppdatering av versjon 4.3 (4.3.1047.0) Forutsetter at man benytter minimum versjon 4.0.1006.1.
Last ned oppdatering

Advisor 4.2
Nyeste oppdatering av versjon 4.2 (4.2.1038.0) Forutsetter at man benytter minimum versjon 4.0.1006.1.
Last ned oppdatering

Advisor 4.0
Nyeste oppdatering av versjon 4.0 (4.0.1006.1). Inneholder også oppgradering fra versjon 3 SQL til versjon 4.
Last ned oppdatering

adv3sp
Nyeste oppgradering av versjon 3 (28.12.2009). For brukere som ikke benytter SQL database.
Last ned oppdatering

ad3spSQL
Nyeste oppgradering av versjon 3 med SQL database (28.12.2009). For brukere som allerede benytter SQL database.
Last ned oppdatering

upd3.exe
Oppgradering fra versjon 2.4 til versjon 3 (11.05.2006) dersom du benytter versjon 2.4 eller versjon 2.5 av Advisor
Last ned oppdatering

Spørsmål?


Hvis du har spørsmål vedrørende bruk av våre løsninger bør du først gjøre følgende:

  1. Se etter i dokumentasjonen og annen informasjon som følger med produktet.
  2. Se etter i VIKTIG – filene som eventuelt følger med programmet. Disse filene vil inneholde opplysninger som ble tilgjengelig etter at dokumentasjonen som følger med produktet ble trykket.

Ved kontakt


Du må være forberedt på å gi følgende informasjon:

  • Lisensnr på aktuell lisens
  • Produktversjonen du bruker
  • En beskrivelse av datautstyret du bruker, samt eventuelt nettverksutstyr
  • Operativsystemet du bruker
  • Den nøyaktige ordlyden i eventuelle meldinger som blir vist på skjermen
  • En beskrivelse av hva som skjedde og hva du var i ferd med å gjøre da problemet oppstod
  • En beskrivelse av hvordan du prøvde å løse problemet